Commedia'dell Arte
Theaterbureau De Kleine Muze telefoon: 010-4328274 mobiel: 06-55383172 email: info@dekleinemuze.nl
commedia dell'Arte

Het begon allemaal met Hartstocht & Schelmenstreken, een voorstelling (geheel in de geest van de Commedia dell'Arte geschreven) die in 2000 speciaal voor het 25-jarige bestaan van Jeugdtheater Pierrot in Den Haag werd geschreven. De bedoeling was een eenmalige voorstelling te maken, die gedurende de feestweek van het theater in totaal 24 maal zou worden opgevoerd.

Het is een spannende voorstelling vol vaart, humor en romantiek, die voor een zo breed mogelijk publiek is gemaakt. De keuze om de voorstelling voor iedereen (zeker ook voor jong publiek) toegankelijk te maken, heeft ertoe geleid dat er is gekozen voor een ongemaskerde versie.

De voorstelling bleek na première en reprise zo succesvol dat besloten werd om een nieuwe theatergroep op te richten die zich zo veel mogelijk in de geest en traditie van de ( met name klassieke Italiaanse periode ) Commedia dell'Arte zou werken. De voorstellingen werden zodanig bewerkt dat ze ook op openluchtpodia gespeeld kunnen worden. En zo werd Troupe Colombine geboren!             

Uitgangspunt was de klassieke periode uit Italië. Net als in de traditie van de Commedia dell'arte wordt elk karakter door slechts een en dezelfde speler vertolkt. Zo wordt de traditie van het spelen nog meer benaderd. Dus ook de oorspronkelijke interactie met het publiek en de daar uit voorvloeïende improvisatie is een terugkerend element in de voorstellingen Maar ook de gewoonte om van jongs af aan in een karakter te groeien proberen wij zoveel mogelijk te benaderen, door jonge spelers nu al een vaste rol te geven. In de voorstelling "De Kenau van Carcasonne" geven naast de vier vaste spelers ook 4 jonge spelers acte de présence. Elke voorstelling wordt door minimaal 4 en maximaal 8 spelers verzorgd.